Saturday, October 13, 2012

A list of native games


Dr Abe V Rotor
1.      Laban ng gagamba (gagambang hari)
2.      Sungka
3.      Patintero
4.      Taguan
5.      Luksong Tinik
6.      Tirador
7.      Sumpak
8.      Sumpit
9.      Kariton lata
10.  Pagulong
11.  Sipa
12.  Piko’
13.  Jolens
14.  Trumpo
15.  Yoyo
16.  Luksong lubid
17.  Karrera sa tubig
18.  Tatching (coin)
19.  Cara crus
20.  Sabong Karera sa bao
21.  Palo sebo
22.  Kawit (finger wrestling)
23.  Bunong braso (arm wrestling)
24.  Juego de anilyo (kabayo) Hit the pot
25.  Patpat palo
26.  Pabitin
27.  Juego de prenda
28.  Carabao race
29.  Bitao/sabong (no slasher)
30.  Basagan ng itlog
31.  Rubber band sa lupa
32.  Pitik bulag
33.  Jack and poi
34.  Chinese checker
35.  Chinese garter
36.  Tumbang preso (can)
37.  Sikyo (bihagan)
38.  Tik-tak-toe
39.  Jack stone
40.  Tag of war
41.  Kabayo kabayohan
42.  Bahay bahayan
43.  Luto lutoan
44.  Bubbles of gumamela or tubing bakod
45.  Leaf propeller
46.  Paper plane
47.  Knife throwing
48.  Handkerchief parachute (last to reach ground)
49.  Stone throwing (farthest)
50.  Swimming (fastest, farthest)
51.  Diving (longest under water)
52.  Track and field (fastest),
53.  Obstacle race
54.  Sepak takrao (Indo)
55.  Sack race (foreign)
56.  March to Jerusalem (foreign)
57.  Fencing
58.  Sarangola fight
59.  Karera sa tayakad
60.  Native Judo and Boxing, 

Indigenous transport.
1.      Paragos (sled) – no wheel, no frame
2.      Partigo (kariton without sidings)
3.      Kariton (wheel and frame w sidings and roof)
4.      Taculi (boat sled)
5.      Balsa (bamboo raft)
6.      Kasko (banca with curve roof)
7.      Kangga (pair of sled with elevated flooring)No comments:

Post a Comment